if then is now

De Gouden Eeuw op if then is now

Binnen enkele decennia wist een ratjetoe aan steden en gewesten, die zich hadden verenigd in de strijd tegen de Spaanse koning, uit te groeien tot de machtigste handelsnatie van Europa. Te midden van alle chaos vormden zij een baken van ontwikkeling, welvaart en goed bestuur: de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Tegelijkertijd zaaiden ze dood en verderf onder hun vijanden en onderdanen over de hele wereld. Kom hier meer te weten over deze fascinerende periode uit de geschiedenis.