Archief Joseph Cuypers naar Roermond

«Toeval of niet, op 20 januari 2016, precies 67 jaar na zijn dood, is het archief van Joseph Cuypers dat nog bij de familie berustte, in bewaring gegeven aan het gemeentearchief van Roermond. Het gaat om een klein hoogwaardig archief, waarin onder meer de persoonlijke schetsboeken van de architect zitten.

De uit Roermond afkomstige Joseph Th. J. Cuypers (1861-1949) heeft lang in de schaduw moeten staan van zijn beroemde vader, Pierre J.H. Cuypers (1827-1921), maar geleidelijk komt daar verandering in. In de loop van dit jaar verschijnt een monografie over een van de hoogtepunten in zijn oeuvre, de nieuwe Bavo te Haarlem. Verder wordt het eerste proefschrift over de architect voorbereid. Dat laatste is hard nodig omdat met de vele kerksluitingen de komende jaren ook heel wat werken van Joseph Cuypers op de tocht komen te staan.

Voor het gemeentearchief en de familie alle aanleiding om snel te starten met het toegankelijk maken van dit archief. Het publiek zal hiermee kennis kunnen maken door middel van een tentoonstelling en een kleine biografie over de architect. Samen met het Cuypershuis zullen extra fondsen geworven worden voor dit project. Specialist Bernadette van Hellenberg Hubar die het boek over de nieuwe Bavo schrijft, zal de inventarisatie, het onderzoek en de biografie doen. De familie wordt vertegenwoordigd door Pierre M. Cuypers. Gemeentearchief en Cuypershuis hebben de regie van het project.»

Belangstellenden om dit project als sponsor te ondersteunen kunnen zich richten tot museum@roermond.nl.

______________

Nota bene — Deze tekst is overgenomen van het nieuwsbericht van museum Cuypershuis te Roermond (zie de bronnen hieronder).

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0