Biografie over Jan Stuyt: Architect en netwerker tijdens het rijke roomse leven

Duizenden woningen ontwierp hij, tientallen villa’s verspreid over heel Nederland, scholen, ziekenhuizen, stadhuizen en erg veel kerken. Maar na zijn begrafenis op 14 juli 1934 op de mede door hem ontworpen Heilig Land Stichting vlakbij Nijmegen is zijn naam op de mestvaalt van de geschiedenis verdwenen. Slechts in een enkele voetnoot in de vele nadien verschenen architectuurboeken komt hij voor: Jan Stuyt (1868-1934).

In de nu verschenen biografie Jan Stuyt - Architect en netwerker tijdens het rijke roomse leven wordt de vakman pur sang Jan Stuyt recht gedaan. Frans van Gaal, Wies van Leeuwen en Theo van Oeffelt volgen het leven en werk van de architect door diens bewegingen binnen zijn verschillende netwerken te kenschetsen. Die netwerken, in Stuyts tijd nog gekleurd en begrensd door de verzuiling, en de persoonlijke contacten die eruit voortvloeiden vormen de basis voor ’s mans artistieke en commerciële ontplooiing. De lezer krijgt in het boek bovendien een mooi beeld van de overgang van de 19e naar de 20e eeuw.

Uiteraard is er veel aandacht voor het omvangrijke oeuvre van Stuyt, maar ook de ‘mens’ Jan Stuyt komt ruimhartig in beeld, in het licht van de bestaande architectuurgeschiedenis een bijzonder element.

De publicatie is uitgebracht ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Jheronimus Bosch Centrum, gevestigd in de voormalige Sint-Jacobskerk te ’s-Hertogenbosch, ook een ontwerp van Jan Stuyt.

Vanaf 7 april is in het Jheronimus Bosch Centrum de fototentoonstelling Jan Stuyt Veelzijdig en vernieuwend te zien. Zie voor meer informatie www.jheronimusbosch-artcenter.nl

 

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0