Boeren in Waterland. Streekbewoners over veranderingen in het landschap

Morgen, 13 april, verschijnt het boek ‘Boeren in Waterland. Streekbewoners over veranderingen in het landschap’ bij uitgeverij Matrijs. Het boek is verschenen in samenwerking met de Stichting Samenwerkingsverband Waterland.

Onder de rook van Amsterdam, tussen water en weilanden, ligt het veenweidegebied Waterland. Dit gebied heeft een uniek decor dat gevormd wordt door graspolders, veenriviertjes en schilderachtige dorpen met kleurrijke houten huizen en boerderijen.

Persoonlijke verhalen

Het kent een rijke historie waarvan een deel tot voor kort verborgen was in de hoofden van de streekkenners. Boeren in Waterland legt deze persoonlijke verhalen voor het eerst vast en toont de cultuurhistorische achtergrond van het veranderende landschap.

De regio Waterland bestaat uit een landschap dat sterk aan verandering onderhevig is. Al vanaf de twaalfde eeuw zijn bewoners van het veenweidelandschap bezig met het waterbeheer van het gebied om agrarisch grondgebruik mogelijk te maken. Maar dat grondgebruik ontwikkelt zich ook, waardoor het landschap op zijn beurt weer verandert.

De veenweideparadox

Naast het agrarisch grondgebruik heeft ook de grondaankoop voor natuurbeheer het landschap beïnvloed. Hier toont zich de veenweideparadox te voeten uit: het open veenweidelandschap bestaat bij gratie van de landbouw, maar de ontwatering voor diezelfde landbouw leidt tot bodemdaling en uiteindelijk tot het verdwijnen van het veen.

Welke beheermogelijkheden zijn er voor het gebied en hoe behouden we de unieke natuurwaarden? Het waterbeheer is en blijft cruciaal voor de toekomst van Waterland, zeker nu het klimaatbeleid steeds hogere eisen gaat stellen.

Streekkenners

Boeren in Waterland vertelt verhalen van de streekkenners. Zij hebben in de afgelopen decennia belangrijke veranderingen meegemaakt in de landbouw, die grote invloed hebben gehad op het landschap en de natuur. Door de persoonlijke verhalen te plaatsen in een cultuurhistorische achtergrond, ontstaat een samenhangend beeld van het veranderde landschap dat helpt het landschap van nu beter te begrijpen.

Het boek sluit af met een blik in de toekomst.

Paul Terwan en Joke Stoop, ‘Boeren in Waterland. Streekbewoners over veranderingen in het landschap’, uitgeverij Matrijs, ISBN 978 90 5345 523 4.

 

Het boek is te bestellen via: https://www.matrijs.com/Boeren-in-Waterland.-Streekbewoners-over-veranderingen-in-het-landschap.html  

 

 

 

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0