CdK Jorritsma voorzitter Nieuwe Hanze Interregio

Commissaris van de Koningin John Jorritsma is het komende jaar voorzitter van de Nieuwe Hanze Interregio, een samenwerkingsverband van Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Bremen en Niedersachsen. Hij kreeg de voorzittershamer vandaag tijdens de jaarconferentie in Bremen overhandigd.

Het voorzitterschap van de Nieuwe Hanze Interregio wisselt per jaar. In zijn toespraak benadrukte Jorritsma dat hij dit jaar wil nagaan welke projecten uit de internationale regio op steun uit Brussel kunnen rekenen. In 2013 voert de Europese Unie een nieuwe subsidieverdeling door, die zal gelden tot 2020.

De Nieuwe Hanze Interregio is in 1991 opgericht. Door samenwerking over de landsgrenzen heen willen de regio's elkaar sociaaleconomisch versterken. Jorritsma stelde dat de noodzaak om samen te werken alleen maar is toegenomen aangezien Brussel steeds kritischer is op subsidieverlening aan provincies in rijkere lidstaten. Het internationale karakter van de samenwerking kan de animo in Europa vergroten.

Jorritsma ziet in de samenwerking met de Duitse regio's voor Fryslân onder meer mogelijkheden op het gebied van agribusiness en schone energie. Ook kan uitbreiding van de auto-, vaar- en spoorwegverbindingen in Fries voordeel zijn. Het in deze provincie beproefde concept van verkeersbordloze dorpen en steden (Shared Space) is volgens Jorritsma ook over de grens toepasbaar.

De commissaris nam de voorzittershamer over van senator Reinhard Loske van Bremen.

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0