Middeleeuwse weg blootgelegd in Zutphen

In het centrum van Zutphen is een middeleeuwse houten weg gevonden. Het is voor het eerst dat een dergelijke weg is blootgelegd.

Stadsarcheoloog Michel Groothedde en collega’s ontdekten de weg bij onderzoek dat voorafgaat aan de bouw van een huizenblok op de plek. De houten weg lag onder de Apenstert, een nieuwere weg die in de Tweede Wereldoorlog bij een bombardement werd vernield.

Leren schoeisel 

De middeleeuwse weg steunde op een raamwerk van zware elzenhouten stammen om verzakken te voorkomen. Daarop kwam het wegdek gemaakt van bundels kleinere takjes. Al het verkeer in de dertien eeuw ging over deze weg en over andere houten wegen. Denk aan paard en wagens die de per schip aangeleverde goederen over de stad distribueerden, maar ook voetgangers, getuige de vele leren schoenen die bij de opgraving werden gevonden. Groothedde: "Het plaveisel liep zo voor de huizen langs."

De meeste houten wegen in Zutphen zijn nog altijd bedekt met straten. Deze weg bleef door de eeuwen heen vrijwel onbebouwd. Bovendien is de weg goed geconserveerd doordat de stad met het oog op overstroming van de IJssel steeds werd opgehoogd met lagen veen en mest. Vervolgens bouwde men er weer een nieuwe houten weg bovenop. Zutphen telde ongeveer dertig houten wegen, allemaal in de dertiende eeuw aangelegd. In de meeste middeleeuwse steden was hooguit de hoofdstraat voorzien van een houten wegdek.

De archeologische plek is niet te bezoeken. Groothedde. "Maar we hebben in ieder geval foto's en het verhaal. Zodra de vondsten, waaronder het leren schoeisel geconserveerd en exposabel zijn, komt er een tijdelijke tentoonstelling in het Stedelijk Museum Zutphen."

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0