Nieuw Boek: Verwerkt Verleden

Maandag 28 september 2015 werd het boek "Verwerkt Verleden - Helmond vanaf prehistorie tot nieuwe tijd" gepresenteerd in het gemeentemuseum van Helmond. Wethouder Frans Stienen reikte de eerste exemplaren uit aa Jacob Eerbeek (NWO - Nederlandse Wetenschapsorganisatie) en Jos Bazelmans (directeur RCE - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Het boek telt 320 pagina’s en per hoofdstuk worden de verschillende periodes uit de geschiedenis van Helmond behandeld. Hoe en waar leefde men in de betreffende tijd en welke resten daarvan zijn aangetroffen in de opgravingen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd? Op deze wijze wordt de geschiedenis van Helmond behandeld vanaf de vroegste steentijd tot de moderne tijd. Het boek is te koop of gratis online te lezen op http://www.sidestone.com/bookshop/verwerkt-verleden

In de ondergrond van Helmond ligt een rijkdom aan resten uit het verleden. Die resten laten zien dat er al sinds de steentijd mensen rondliepen op en nabij het grondgebied van de huidige stad. Ze woonden en werkten hier, zorgden er voor hun kroost en familie en werden er uiteindelijk na hun dood aan de aarde toevertrouwd. Al tientallen jaren worden in Helmond sporen van bewoning uit het verleden opgetekend en verzameld. Archeologisch onderzoek heeft veel kennis aan het licht gebracht over de bewoningsgeschiedenis van het centrum en de naastgelegen dorpen en gehuchten.

In ‘Verwerkt Verleden’ worden de resultaten van deze onderzoeken voor de eerste keer gebundeld en op een toegankelijke manier gepresenteerd. Beginnend bij de oudste resten schetsen de auteurs in chronologische volgorde de bewoningsgeschiedenis en laten daarbij zien hoe men in het verleden leefde. Er is aandacht voor de wijze waarop onze voorouders hun nederzettingen inrichtten en voor de factoren die een rol speelden bij het kiezen van zo’n vestigingsplaats. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de verscheidenheid in materiële cultuur die is aangetroffen en op de veranderingen die hebben plaats gevonden op het gebied van de natuurlijke omgeving, de ecologie en de voedselvoorziening.

Met dit overzichtswerk wordt een tot nog toe onbekend en vergeten deel van het Helmondse verleden verwerkt en toegankelijk gemaakt. ‘Verwerkt Verleden’ vormt daardoor een belangrijke inspiratiebron voor toekomstig archeologisch onderzoek en zal bovendien fungeren als leidraad voor het gemeentelijk erfgoedbeleid en van toekomstige ruimtelijke indelingen.

Verwerkt verleden. Helmond vanaf prehistorie tot nieuwe tijd

Theo de Jong, Sem Peters en Ivo Vossen
Uitgever: Sidestone Press | Formaat: 182x257mm Hardcover | 320 pp. | ISBN: 9789088903298
Prijs: €24,95

Het boek is te koop of gratis online te lezen op: http://www.sidestone.com/bookshop/verwerkt-verleden

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0