Nieuw museum voor stadsgeschiedenis in Dordrecht

Dordrecht krijgt een nieuw museum waarin de stadsgeschiedenis wordt verteld. De gemeente Dordrecht laat het Hof, een voormalig Augustijnenklooster uit de 13e eeuw, restaureren om er een nieuw museum in te openen.

Het gebouw is in 1835 aangekocht door de gemeente . Na een restauratie tussen 1968 en 1972 heeft het voormalige klooster dienst gedaan als ontmoetingsplek voor cultuur, historie en verdieping.  Erfgoedcentrum DiEP heeft er de afgelopen jaren tentoonstellingen over de lokale en regionale geschiedenis georganiseerd.

Sint Elisabethsvloed

Het gebouw is gesloten tot eind 2014 vanwege een renovatie en herinrichting. Het nieuwe Hof zal de bezoekers een nieuwe multimediale ervaring aanbieden. Aan de hand van zes thema’s wordt de geschiedenis van Dordrecht verteld. De beruchte Sint Elisabethsvloed in 1421 waardoor de Biesbosch ontstond, de gilden en het stadsbestuur in de zestiende en zeventiende eeuw, de Eerste Vrije Statenvergadering, de Synode van Dordrecht, die de aanzet gaf tot de Statenbijbel en de industrialisering in de negentiende en twintigste eeuw.

De hertog van Alva

Een speciale rol is weggelegd voor de Statenzaal van het klooster. Het was de politieke bakermat van Nederland waar in 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond. In het diepste geheim kwamen van 19 tot en met 23 juli van dat jaar vertegenwoordigers van twaalf steden bijeen. Zij bundelden hun krachten tegen het schrikbewind van de hertog van Alva, landvoogd van de Spaanse koning Philips II. Ze besloten daar tot financiële steun aan Willem van Oranje die stadhouder van de koning was, maar de kant van de opstand had gekozen.

Lumey

Om veiligheidsredenen had Willem van Oranje een gezant gestuurd, Philips van Marnix, die moest onderhandelen met geuzenleider Lumey. Lumey had Den Briel veroverd op de Spanjaarden, maar werd gevreesd om zijn slachtpartijen onder de katholieke geestelijkheid.  Willem van Oranje wilde vrijheid van godsdienst invoeren en sloot via zijn gezant een deal met Lumey: als hij meedeed mocht hij overste van Holland worden.

Dit zal worden weergegeven in een bijzondere multimediale voorstelling. Er is een topregisseur gekozen: Theu Boermans en een topcast met onder andere Victor Löw, Rene van Zinnicq Bergmann, Vincent Linthorst, Cees Geel, Hubert Fermin, Anniek Pheifer en Rik van de Westelaken. Het scenario werd geschreven door Robert Alberdingk Thijm, bekend van vele televisieseries.

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0