Nieuwe Romeinen-titels bij Uitgeverij Matrijs

De noordgrens van het Romeinse Rijk slingert dwars door ons land. Tweeduizend jaar geleden vormde de Rijn de limes, zoals het Latijnse woord voor grens luidt. Tientallen forten en andere versterkingen beschermden het Romeinse Rijk voor aanvallen van buitenaf. De Rijn vormde daarnaast ook de belangrijkste transportroute van die tijd. Juist aan deze rivier ontstonden belangrijke handelscentra met een mengelmoes van inheemse en Romeinse invloeden. Helaas zijn vrijwel nergens bovengrondse resten uit de Romeinse tijd bewaard gebleven.

De limes ligt grotendeels ondergronds en is daarmee het grootste archeologische monument van ons land. De ondergrondse limes vormt een schatkamer aan informatie over de Romeinen en heeft daarom een grote cultuurhistorische waarde. Niet voor niets wordt het Nederlandse deel van de limes in 2020 voorgedragen voor de UNESCO-lijst van werelderfgoed. De limes staat volop in de belangstelling. In de afgelopen twintig jaar is er veel archeologisch onderzoek gedaan en was er aandacht voor de limes in exposities, publicaties en bij Romeinen-evenementen.

Binnenkort verschijnen bij Uitgeverij Matrijs twee nieuwe uitgaven met betrekking tot de Romeinen in Nederland: Op 15 februari verschijnt Romeinse wegen in Nederland. De Romeinen rolden duizenden kilometers aan wegen uit naar alle hoeken van de toen bekende wereld. Legioenen verplaatsten zich hierover met nog nooit vertoonde snelheid en handelaren brachten handelsgoederen uit verre en onbekende streken naar de Lage Landen.

In dit boek gaan we op zoek naar de Romeinse wegen in Nederland die we kennen uit historische bronnen en archeologische opgravingen. Vaak zijn de wegen in de grond alleen herkenbaar als reepje grind, maar toch vormen ze onderdeel van het netwerk dat Nederland verbond met de rest van het Romeinse Rijk. Romeinse wegen in Nederland laat op een toegankelijke manier zien hoe de Romeinse wegen ons zowel infrastructuur als beschaving brachten. Nederland werd letterlijk op de kaart gezet!

Op 11 maart verschijnt Grens van het Romeinse Rijk. De limes in Gelderland. Dit boek biedt voor het eerst een overzicht van de rijke Romeinse geschiedenis van Gelderland. Het boek laat zien wie hier tweeduizend jaar geleden woonden en gelegerd waren, wat ze deden, dronken en aten en welke goden ze aanbaden. Plattegronden, foto’s en reconstructietekeningen geven een beeld van forten, villa’s, tempels, wegen, schepen, sieraden, gebruiksvoorwerpen en nog veel meer. Zo komt de verborgen limes van Gelderland weer tot leven!

Boekinformatie

Romeinse wegen in Nederland | Paul van der Heijden (red.) | 120 blz. | 21 x 21 cm | genaaid gebrocheerd met omslagflappen | ISBN 978-90-5345-419-0 | € 19,95

Grens van het Romeinse Rijk. De limes in Gelderland | Paul van der Heijden (directeur Romeinen.nu) | 160 blz. | 22 x 28 cm | genaaid gebrocheerd met omslagflappen | ISBN 978-90-5345-327-8 | € 19,95 | in samenwerking met Provincie Gelderland

Deze publicaties zijn te koop op de website van Matrijs en in de boekhandel!

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 1