The floor is yours! Best practices van bewoners van een monumentaal interieur

Stichting Historische Interieurs in Amsterdam: laat erfgoed leven!

De stichting stelt zich ten doel de vondsten van het onderzoek onder de aandacht van het publiek te brengen. Wij doen dit in boekvorm en hopen dat onze inspanningen ertoe bijdragen dat mensen, uit eigen beweging, zorgvuldiger zullen omgaan met historische interieurafwerkingen.

‘Als je het karakter van het huis herkent ga je er vanzelf van houden’

Wie is een betere raadgever als het gaat om het bewonen van een monumentaal interieur dan de eigenaren die dit al jaren met veel plezier en enthousiasme doen? Veel mensen denken bij het kopen van een oud huis, ‘is het een monument? dan liever niet’. Zij zouden eens te rade moeten gaan bij eigenaren die verliefd zijn geworden op een huis, juist omdat het monumentale waarden heeft! Grijp nu deze kans en lees mee, want de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam is begonnen met een serie interviews die de ervaringsdeskundigen zelf aan het woord laat onder het motto: the floor is yours! Elk kwartaal verschijnt een nieuw verhaal, speciaal voor eigenaren van monumentale interieurs (en zij die er altijd van droomden zo’n gelukkige eigenaar te worden). Deze keer interviewden wij Mechteld Sloet, de trotse bewoonster van huis De Cranenburgh in Haarlem dat nog steeds in eigendom is van de familie. Zij heeft het huis helemaal zelf opgeknapt nadat het jaren lang was verwaarloosd. Zelfs het huisarchief en enkele van de meubelen die haar oma bij de firma H. Pander & Zonen had gekocht bleven behouden.

Lees het interview hier: http://www.historischeinterieursamsterdam.nl/blog/the-floor-is-yours-bes...

 

 

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0