Van Gogh: (zelf)moord?

Vincent van Gogh, het gekwelde genie dat op tragische wijze een einde aan zijn leven maakte met een vuurwapen. Dat is de geschiedenis die bij de meeste mensen bekend is. Maar volgens een nieuwe biografie van Van Gogh klopt dit verhaal niet. De dood van Van Gogh zou een ongeluk zijn geweest, bewust verborgen door Van Gogh zelf die de dader wilde beschermen tegen strafrechtelijke gevolgen. Aldus auteurs Naifeh en White Smith in hun 'Vincent van Gogh, de biografie', die op maandag 17 oktober in de verkoop ging. Het is de eerste biografie van de Nederlandse schilder in 75 jaar. Hiervoor hebben de twee Amerikaanse auteurs oude archiefstukken opnieuw bekeken. De auteurs wijzen er onder andere op dat het wapen waarmee Van Gogh zichzelf van het leven zou hebben beroofd, nooit is gevonden.

Van Gogh, die grote moeite had met het vinden van vriendschappelijk contact, was destijds vaak te vinden in het gezelschap van twee lokale jongens. De drie deelden graag een glas wijn. Één van de jongens kwam meermaals verkleed als cowboy en droeg daarbij een oud en defect vuurwapen. Dit zou, onder invloed van drank, per ongeluk afgegaan zijn in het veld toen de drie een wandeling aan het maken waren.

Leo Jansen, conservator bij het Van Gogh Museum, laat weten het een interessante stelling te vinden. Toch is hij van mening dat er nog niet genoeg bewijs is om de officiële lezing te veranderen. Hij wijst er op dat de documenten die Naifeh en White Smith gebruikt hebben al lang bekend waren en geen doorslaggeven bewijsmateriaal bevatten. Ook zouden de Amerikaanse auteurs erg leunen op een verklaring van een 16-jarige jongen, terwijl deze vroeger nooit zoveel gewicht was toegekend.

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0