Vijftal Erfgoed-ronde-tafel-sessies in Brabant

Afgelopen maand zijn er vanuit het deelproject Erfgoed & Recreatie van de Brabantse Netwerkbibliotheek bij vijf bibliotheken lokale erfgoed-ronde-tafel-sessies gehouden. Het doel was om met lokale partners die bezig zijn met het thema erfgoed te brainstormen over hoe we invulling kunnen geven aan een nieuw Brabants erfgoed product. Het product moet erfgoed content op een aantrekkelijke manier ontsluiten voor de doelgroep 55+. De sessies brachten veel interessante input op en gaven daarnaast een mooie boost aan de lokale netwerken.

Lokale recreatie- en erfgoedpartners van Bibliotheek NOBB (Veghel), Theek5 (Oosterhout), Bibliotheek Breda, Bibliotheek Midden-Brabant (Waalwijk) en Bibliotheek Dommeldal (Geldrop) zijn uitgenodigd om aan tafel aan te schuiven. De sessie startte met een inspirerende lezing. Daarna is de ronde-tafel-sessie gebruikt om de product ideeën van het projectteam voor te leggen en deze gezamenlijk te bespreken.

Uitspraken van de sprekers:
• Schrijver Gerard Sonnemans: “De geschiedenis ligt gewoon op straat! Maar je moet het betekenis geven voor de gewone mens”
• Jan Smeets, oud-theaterconsulent voor het amateurtoneel: “Je kunt erfgoed pas beoordelen als je de geschiedenis van het erfgoed kent. Denk maar eens aan Driekoningen zingen, dit was vroeger een dag van welvaart, maar nu doen er steeds minder kinderen mee, ze hebben namelijk alles al.”
• Ariën de Haan, eigenaar Smaakwarenhuis Breda: “De geschiedenis blijft altijd hetzelfde, dat geeft rust. In het Smaakwarenhuis wil ik mensen prikkelen met al hun zintuigen, dat kun je met erfgoed ook doen.”
• Jos Swanenberg, bijzonder hoogleraar Diversiteit in taal en cultuur Tilburg University en adviseur streektaal Erfgoed Brabant: “Erfgoed zorgt voor verbondenheid en kan een motor zijn voor vernieuwing. Hiervoor heb je bewustwording nodig van de maatschappelijke waarde van erfgoed, dit willen wij bereiken met de Erfgoed Academie.”

Vervolg
Op 14 juli vindt de laatste ronde-tafel-sessie plaats in Geldrop. Na deze sessie bundelen we de reacties op de project ideeën.

Voor vragen neem contact op met Marieke Hezemans, Cubiss, telefoonnummer: 013-4656708 of m.hezemans@cubiss.nl.

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0