Voormalig laboratorium voor Microbiologie van de Technische Hogeschool Delft