Voormalige herberg DU LEVRIER, met brede gepleisterde lijstgevel, waarin een gew