Tegen de dijk, buitendijks aan de rivierzijde van de waaldijk