Overblijfselen van het Romeinse fort Fectio met naastgelegen burgernederzetting