Delen van het Romeinse castellum Traiectum en het 11e-eeuwse keizerlijk Lofen