Wetenschappers verzetten zich tegen 46 miljoen euro besparingen