De biograaf als priester – over De Nerée’s portret van Van Booven