‘Je weet wel, ik publiceer / in Holland geen verzen meer’. Over een impasse in de literaire carrière van Leo Vroman (1970-1978)