Kunst & Ambacht op Open Monumentendag, 12 & 13 september 2015