Quickscan NL#02, werk op het grensvlak van beeldende kunst en fotografie