Een nieuwe muzikale compositie voor de Peace, Justice and Security Foundation in Den Haag