#kerkverhalen: Excursie Cuypersgenootschap naar Rotterdam