Joodse kinderen op Buitenplaats Ockenburgh in 1938