Mag het ook mooi zijn? Haarlemse impressionisten en realisten