Kate Foster: "Dit is een tijd van onzekerheid voor alle soorten"