Ingrid Rollema: “De schaduwen vertellen het verhaal”