Teun Hocks – een kleine presentatie in zijn nagedachtenis | Groninger Museum