In het kort: De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens