Bibliotheekservice Fryslân

Bibliotheekservice Fryslân (BSF) ondersteunt de openbare bibliotheken in Fryslân bij beleidsontwikkeling en facilitaire diensten, alsmede andere (sociaal)culturele instellingen; entameert vernieuwingsprojecten ten behoeve van de bibliotheken in Fryslân; bevordert de relatie tussen het bibliotheekwerk in Fryslân en het landelijk bibliotheekwerk.

Telefoonnummer

31582847784

E-mailadres

info@bfrl.nl

Tags

Reageren