De Vroman Foundation

De Stichting Vroman Foundation heeft als doel:
• Het verkrijgen, bewaren, beheren en conserveren van het beeldende en wetenschappelijke werk en de poëzie van Leo en Tineke Vroman;
• Het blijvend onder de aandacht brengen en openbaar toegankelijk maken van het oeuvre van Leo en Tineke Vroman;
• Het beheren van de rechten van intellectueel eigendom van Leo en Tineke Vroman voor zover deze rechten niet door anderen beheerd worden;
• Het instellen van een Vroman Stipendium waarmee projecten van kunstenaars kunnen worden ondersteund waarin wetenschap een raakvlak heeft met beeldende kunst, poëzie of dans.

De Vroman Foundation tracht het doel te bereiken met behulp van inkomsten uit auteursrechten en door middel van fondsenwerving (legaten, schenkingen en subsidies). De Vroman Foundation heeft een ANBI status.

Het bestuur van de Vroman Foundation bestaat uit:
- Noelle Gracy, voorzitter
- Maarten de Boer, penningmeester
- Jetske Spanjer, secretaris
- Mirjam van Hengel, Querido
- Theo Mulder, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
- Aad Meinerts, Letterkundig Museum

De Raad van Advies bestaat uit de weduwe van Vroman van hun dochters:
Raad van Advies

- Tineke Vroman
- Peggy Gracy-Vroman
- Geri Griffin-Vroman

Contact
Weesperzijde 94
1091 EK Amsterdam
info@vromanfoundation.com

KvK: 51603926
ANBI : 8500.93.478

Op de website van de Vroman Foundation kunt u zich aanmelden als vriend en zodoende de stichting steunen in het behalen van haar doelstellingen.

E-mailadres

info@vromanfoundation.com

Tags

Reageren