Den Haag – kantoor CIDI, Jagerstraat

In een zijstraatje van de Denneweg, vlakbij Hotel Des Indes bevindt zich het kantoor van CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Het is in 1974 opgericht. Onlangs is er een nieuwe directeur gekomen, Hanna Luden. Over het doel van CIDI en de korte historie vertelt Corien Glaudemans van het Haagse Gemeentearchief het volgende.

De stichting stelt zich ten doel op te komen voor het recht op vrede en veiligheid voor Israël en het Joodse volk, waar ook ter wereld. De organisatie houdt zich ook bezig met het bestrijden van antisemitisme en alle vormen van racisme. Jaarlijks wordt er een monitor van antisemitische incidenten in Nederland uitgegeven.

Restitutie van Joodse tegoeden

Samen met islamitische, christelijke en homo-organisaties heeft CIDI de Interculturele Alliantie opgericht, die vooroordelen bestrijdt en diversiteit omarmt. De organisatie beschikt over een studiecentrum vernoemd naar Jitschak Rabin, de Israëlische premier die vrede met het Palestijnse volk wilde sluiten.

Vertegenwoordigers van CIDI praten in het hele land over Israël en de Joodse gemeenschap. Ze zijn ook betrokken bij gesprekken met de regering over de bestrijding van discriminatie. In de periode 1998-2000 speelde de toenmalige directeur van de organisatie, Ronny Naftaniel, een centrale rol bij de restitutie van de Joodse tegoeden die tijdens de Tweede Wereldoorlog van de Joden gestolen waren.

Oprichters

CIDI is opgericht door twee bekende Haagse Joden, prof. Dr. David Simons (1904-1998) en mr. Robert Abraham (Bob) Levisson (1913-2001). De eerste was hoogleraar staats- en administratief recht aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam (thans Erasmusuniversiteit) en betrokken bij het naoorlogse rechtsherstel van de Joodse Gemeenschap.

Hij heeft leiding gegeven aan de laatste herziening van de grondwet in 1983. Bob Levisson kwam uit een familie van rabbijnen en drukkers. Hij was onder meer voorzitter van de World Master Printer Organisation. In de Liberaal Joodse Gemeente van Den Haag speelde hij een centrale rol.

Levisson was de eerste directeur van CIDI en de tweede voorzitter. Naar hem is het rabbijnenseminarium van het Verbond van Liberaal Religieuze Joden vernoemd. CIDI is de belangrijkste politieke arm van de Joodse Gemeenschap in Nederland.

Telefoonnummer

070-364 68 62

E-mailadres

cidi@cidi.nl

Openingstijden

9.00 - 17.00

Tags

Reageren