Het Cuypersgenootschap

Het Cuypersgenootschap is een vereniging en stichting die zich inzet voor het behoud van negentiende- en twintigste eeuws cultuurgoed in brede zin.

De organisatie is in 1984 opgericht naar aanleiding van het dreigende verdwijnen van de uitmonstering van Pierre J.H. Cuypers in de Servaaskerk te Maastricht. Nadien heeft het genootschap heel wat procedures gevoerd en onderzoek gedaan om erfgoed uit de laatste twee eeuwen van sloop te redden. Niet alleen van naamgever Cuypers, maar van het integrale werkveld tussen 1800-2000. Daarbij werd en wordt steeds nauw samengewerkt met andere erfgoedorganisaties, zodat een effectieve krachtenbundeling plaatsvindt. Op dit moment ligt het zwaartepunt bij wederopbouw.

Hoe leert u ons kennen?

Om bekendheid aan het streven van het genootschap te geven, verschijnt een paar maal per jaar het Cuypersbulletin. Daarnaast komt er opgezette tijden een jaarboek uit en organiseert het Cuypersgenootschap excursies, waaronder die in oktober 2017 naar Rotterdam. U kunt zich opgeven via deze link (doorscrollen naar beneden).

Het Cuypersgenootschap is ook op de sociale media te vinden. Een Facebookpagina is in voorbereiding, terwijl @Cuypersgenoten op Twitter al vanaf 2011 actief is.

In 1997 ontving het Cuypersgenootschap als eerste en enige actiegroep de Prins Bernhardfondsprijs voor de monumentenzorg voor de combinatie van inhoudelijke onderbouwing en juridische zorgvuldigheid bij het nastreven van de doelstellingen. Een organisatie om te steunen dus. Dat kunt u onder meer doen door u aan te melden als lid via secretaris@cuypersgenootschap.nl (€ 30,00 per jaar).

Ook voor vrijwilligerswerk kunt u bij het Cuypersgenootschap terecht.

ANBI-status en bestuur

Het bestuur wordt gevormd door prof. dr. Vladimir V. Stissi (voorzitter), Leo W. Dubbelaar (secretaris), drs. Jan G.W.R. Dekkers (penningmeester), mr. Marcel M.G.M. Richter en drs. David Mulder.

Het Cuypersgenootschap is een ANBI. Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

De contributie bedraagt € 30,- per jaar.
In verband met verzendkosten betalen leden die buiten Nederland wonen € 40,- per jaar.

IBAN-rekening NL26INGB000483 5002, t.n.v. Cuypersgenootschap, Druten.
Kamer van Koophandel Limburg 4017672.

Allianties

Het Cuypersgenootschap werkt vanouds samen met verschillende culturele organisaties in binnen- en buitenland, waarmee onder meer symposia worden georganiseerd, actie wordt gevoerd en gezamenlijke publicaties uitgebracht.

Verder onderhoudt het Cuypersgenootschap intensieve contacten met allerlei organisaties die zich inzetten voor actie en onderzoek op een breed terrein:

 Afbeeldingen in de kop

  • Omslag van het Cuypersbulletin, nummer 2 2016.
  • Omslag van het themanummer De organische woonwijk met artikelen over de functionalistische woonwijk uit de wederopbouw, via cuypersgenootschap.nl.
  • Het Cuypergenootschap heeft zich intensief bemoeid met het behoud van de Kerk Christus Koningen te Heerlen: screenshot met foto van Sander van Daal.
  • Op het Twitter account @Cuypersgenoten kunnen de initiatieven van het Cuypersgenootschap gevolgd worden.

Verkorte link van dit item: http://bit.ly/Cuypersgenootschap-ITIN

Telefoonnummer

0317 - 412 332

E-mailadres

secretaris@cuypersgenootschap.nl

Reageren