Historische Vereniging Die Goude

De gemeente Gouda kent 350 beschermde rijksmonumenten en 750 beschermde gemeentemonumenten. Deze zijn vrijwel allemaal gelegen binnen de singels.

Naast de meest bekende, zoals het Stadhuis, de Waag en de Sint Janskerk, zijn er nog vele andere bijzondere waardevolle bouwwerken. Veel mensen denken dat een rijksmonument herkenbaar is aan een blauw-witte schildje. Het schildje is echter bedoeld als kenmerk van gebouwen die in tijden van bijvoorbeeld oorlog beschermd moet worden. Zo kan een modern pand waarin een waardevol archief zit ook een schildje dragen. De gehele binnenstad is aangewezen als beschermd stadsgezicht.

In 2003 is de Oudheidkundige Kring omgevormd tot een Historische Vereniging. Op 12 oktober 2013 werd het 80-jarig jubileum gevierd met een feestelijke bijeenkomst in de Sint Janskerk.

De vereniging telt - anno 2013 - ongeveer 900 leden. Een groot deel van deze leden is actief betrokken bij de activiteiten van de vereniging. De vereniging zou immers niet kunnen bestaan zonder de inzet en activiteiten van tientallen enthousiaste leden die helpen bij de voorbereiding van de lezingen, de publicaties en boekenmarkten, de rondleidingen enzovoorts. Zo is er naast een bestuur, ook een werkgroep Lezingen, een werkgroep Excursies, een werkgroep Ruimte en een werkgroep die de jaarlijkse wandeling verzorgt. Daarnaast is er een stadhuisdienst. Deze dienst verzorgt iedere zaterdag de rondleiding in het oude Stadhuys.

Die Goude heeft een eigen historisch tijdschrift, Tidinge genaamd. Het blad verschijnt vier maal per jaar. In het tijdschrift worden uiteenlopende
Goudse historische thema's behandeld volgens een vast stramien: historische artikelen,
boekbesprekingen, verenigingsaangelegenheden en bijzondere rubrieken waarin ook leden aan
het woord komen. Daarnaast worden de leden op de hoogte gehouden van de stadsontwikkeling en monumenten.

Het Goudse Watergilde maakt ook deel uit van de historische vereniging. Het gilde wil zoveel mogelijk water terugbrengen in de binnenstad. Als de stad in verbinding staat met de Hollandsche IJssel, zoals in de vijftiende eeuw het geval was, dan zal dit de doorvaart en doorstroming van de stad goed doen. Bovendien vergroot dit de vitaliteit van de binnenstad, zo beweert het Goudse Watergilde.

Type organisatie

Telefoonnummer

(0182) 53 63 87

E-mailadres

info@diegoude.nl

Tags

Reageren