Kant in Vlaanderen vzw

Kant in Vlaanderen vzw is opgericht in 1997 als koepelvereniging met als doel het verder ontwikkelen en in stand houden van het kunstambacht kant en de aanverwante technieken. De organisatie is geaccrediteerd door UNESCO als expertorganisatie voor kant en aanverwante technieken. Kant in Vlaanderen is erkend door de Vlaamse regering als vertegenwoordiger voor de kantsector.

De organisatie coördineert, optimaliseert en stimuleert initiatieven in verband met de kant kunst.
Ze organiseert een werking die gericht is op:

  • het bewaren en verspreiden van de kennis en kunde van het kunstambacht kant- en textieltechnieken in Vlaanderen;
  • op gelijkwaardig niveau onderhandelen met musea, bewaarinstellingen en landelijke expertisecentra;
  • het ter beschikking stellen van expertise in het brede erfgoedveld op nationaal en internationaal niveau.
  • het begeleiden en promoten van hedendaagse evoluties binnen de kant- en textielkunst.

KiV zet zich in om 'trainers voor trainers' te vormen die het kantonderwijs op een kwaliteitsvolle manier kunnen doorgeven aan de volgende generaties. Hiervoor werd een programma uitgewerkt in functie van de technieken die verband houden met de verschillende types in de kloskant. In 2012 stelt KiV een programma op in verband met de technieken van de naaldkant en de Lierse kant. De gemengde technieken en de aanverwante technieken komen in een latere fase aan bod.
KiV werkt in overleg met Erfgoedcellen en andere partners en werkt projecten uit die een nieuwe dynamiek tot stand brengen.

In de nabije toekomst worden nog talrijke initiatieven genomen en projecten uitgewerkt i.s.m. verschillende actoren in het erfgoedveld om het maken van kant in zijn verschillende facetten onder de aandacht te brengen. Kant in Vlaanderen spoort waardevolle collecties op en legt contacten met musea en andere bewaarinstellingen met de bedoeling om waardevolle stukken in eigen musea of bewaarinstellingen te laten opnemen. ; http://www.kantinvlaanderen.be

 

Telefoonnummer

+32 16 25 75 01

E-mailadres

info@kantinvlaanderen.be

Tags

Reageren