Louis Couperus Genootschap

ugN5W9CHd2A

Het Louis Couperus Genootschap werd in 1993 opgericht om liefhebbers van het werk van Louis Couperus (1863-1923) bijeen te brengen en wetenschappelijk onderzoek naar het leven en het oeuvre van de auteur te stimuleren. Inmiddels is het Louis Couperus Genootschap uitgegroeid tot een van de grootste en meest actieve literaire genootschappen in Nederland.

Activiteiten
Het Louis Couperus Genootschap organiseert en ondersteunt elk jaar lezingen, voorstellingen en andere activiteiten, waarbij altijd het leven en werk van Couperus centraal staan. Regelmatig worden literaire wandelingen door Den Haag gehouden, langs de verschillende woonhuizen van Louis Couperus en de plekken die een belangrijke rol spelen in zijn verhalen en romans.

Arabesken
De circa 600 donateurs ontvangen twee keer per jaar het tijdschrift Arabesken, waarin artikelen over het leven en werk van Louis Couperus worden afgewisseld met allerlei wetenswaardigheden en nieuws over de auteur, aankondigingen van activiteiten van het Louis Couperus Genootschap en recensies van recente publicaties. Veel artikelen uit eerder verschenen nummers zijn ook online te lezen, en dat aantal groeit gestaag.

Couperus Cahier
Essays van wat langere adem worden sinds 1995 in het ongeveer jaarlijks verschijnende Couperus Cahier gepubliceerd. Inmiddels zijn er veertien Couperus Cahiers verschenen.

De website
Sinds 2000 is de website een belangrijk onderdeel van de activiteiten van het Louis Couperus Genootschap. Behalve het laatste nieuws over Couperus en het Genootschap vindt u hier ook een groeiend aantal artikelen over zijn leven en werk, een handige tijdladder met bio- en bibliografische gegevens, en een unieke database met meer dan vierduizend titels van secundaire literatuur. Natuurlijk zijn wij ook actief op Facebook en Twitter.

Geschiedenis
In 2008, het 85ste sterfjaar en 145ste geboortejaar van Louis Couperus, vierde het Louis Couperus Genootschap zijn vijftienjarig bestaan. In 1992 namen twee historici, José Buschman en Joyce Ryken, het initiatief om een stichting in het leven te roepen met als doel het leven en werk van Louis Couperus blijvend onder de aandacht te brengen. In januari 1993 was de oprichting van het Louis Couperus Genootschap een feit. Sinds de oprichting in januari 1993 is het Louis Couperus Genootschap uitgegroeid tot een van de grootste en meest actieve literaire genootschappen van Nederland.

Misschien kan men beter spreken van een heroprichting, want van 1928 tot 1936 bestond er al een Genootschap Louis Couperus, onder voorzitterschap van Couperus’ eerste biograaf Henri van Booven. De weduwe van de auteur, Elisabeth Couperus-Baud, was erevoorzitster. Helaas moest dit eerste genootschap tijdens de crisisjaren worden opgeheven, voornamelijk wegens geldgebrek en een gestaag afnemende belangstelling voor het werk van Louis Couperus. De grootste wens van het Genootschap, de uitgave van het verzameld werk van Couperus, kon pas vele jaren later, tussen 1953 en 1957, verwezenlijkt worden.

Het tweede Genootschap lijkt onder een gelukkiger gesternte geboren; sinds de verschijning van Frédéric Bastets Louis Couperus. Een biografie (1987) en de editie Volledige Werken Louis Couperus (1987-1996) staat de Haagse auteur weer volop in de belangstelling. In de afgelopen jaren organiseerde het genootschap tal van activiteiten, zoals lezingen, literaire wandelingen en theater- en muziekvoorstellingen.

150 jaar Louis Couperus
Het jaar 2013 werd door het Louis Couperus Genootschap uitgeroepen tot Couperusjaar. Het was toen 150 jaar geleden dat de schrijver in Den Haag werd geboren. In samenwerking met verschillende instanties organiseerde het Genootschap talloze activiteiten, lezingen, voorstellingen en tentoonstellingen die het literaire erfgoed van Louis Couperus nog eens extra onder de aandacht van een groot publiek brachten.

Word donateur
Als donateur van het Louis Couperus Genootschap ontvangt u twee keer per jaar het tijdschrift Arabesken, en profiteert u van fikse kortingen op verschillende activiteiten. Klik hier om u aan te melden. Het donateurschap van het Louis Couperus Genootschap, dat verder geen structurele subsidies ontvangt, kost u slechts 1,85 euro per maand!

E-mailadres

redactie@louiscouperus.nl

Tags

Reageren