Reinwardt Academie

De Reinwardt Academie (RWA) is een hogeschool die deel uit maakt van het samenwerkingsverband van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Als enige faculteit biedt de RWA geen kunstenopleiding(-en).  Wel biedt ze de (HBO) bachelor of Cultural Heritage (Cultureel Erfgoed) en de master of Museology (Museologie).

Tot een aantal jaren terug heette ook de bachelor “museologie”. De Academie was dan ook ooit opgericht om museumprofessionals op te leiden, inmiddels is de opleiding breder en komen ook archieven, bibliotheken, immaterieel erfgoed, etc. aan bod.

Geschiedenis

De opleiding op 11 november 1967 gesticht in Leiden. Na bijna 20 jaar in Leiden gevestigd geweest te zijn is de RWA in  1987 naar Amsterdam verhuisd. Zij was toen één van de oprichters van de AHK.Op 11 november 2011 bestond de opleiding 35 jaar. De Reinwardt Academie is vernoemd naar Caspar Georg Carl Reinwardt, een Pruis van geboorte, maar werkzaam voor Nederland als botanicus en later directeur van de botanische en zoölogische tuinen en het museum van Koning Lodewijk Napoleon in Nederland en later (na de Franse tijd) in Indië.

Profiel en intenationale uitstraling

Het is een van de weinige museumopleidingen op Hbo-niveau in de wereld. In de meeste andere landen (en ook in Nederland verder) zijn museumopleidingen (museumkunde, museologie, erfgoedkunde, enz.) altijd universitaire studies. Deze missen de praktische component van het museumwerk (zoals het daadwerkelijk (leren) registreren van objecten en (leren) beheren en behouden van een object dat je werkelijk vast hebt). De opleiding is daarmee uniek in de wereld en met name de master en de daaraan verbonden docenten en het lectoraat Cultureel Erfgoed hebben een goede internationale naam. De opleiding heeft daardoor bewust zijn blik ook op het buitenland gericht.

De Reinwardt Academie wordt vaak vanuit de museumwereld betrokken bij hun werkzaamheden rond het maken van (permanente of tijdelijke) tentoonstellingen, digitalisering van collecties, etc.

Type organisatie

Telefoonnummer

020 527 7100

E-mailadres

rwa-info@ahk.nl

Openingstijden

09:00-17:30

Tags

Reageren