Stichting de Greb

Stichting de Greb is een verband waarbinnen een aantal specialisten, inzake de Tweede Wereldoorlog in Nederland in Mei 1940, zich hebben verenigd. Een deel van de leden houdt zich bezig met presentaties, lezingen en rondleidingen op het voormalige slagveld bij de Grebbeberg (gidsen en archeologisch/technisch onderzoek), een ander deel is gespecialiseerd in de kennis van kazematten, authentieke wapens, WOII voertuigen en reënactment, en het laatste deel specialisten houdt zich vooral met de krijgsgeschiedenis, militaire genealogie en webpresentatie (webredactie) bezig.

De leden van de Stichting de Greb beogen om recht te doen aan de prestaties van de Nederlandse militairen die voor volk, vrijheid en vaderland vochten in mei 1940. Door op zo volledig mogelijke wijze informatie over de meidagen toegankelijk te maken op de websites, rondleidingen te geven op het voormalige slagveld, renovatie en reconstructieprojecten uit te voeren en overige belangwekkende informatie belangenloos te delen met iedere oprecht geïnteresseerde bezoeker, beoogt de Stichting de kennis en het inzicht in de gebeurtenissen van Mei 1940 voor een zo breed mogelijk publiek kostenloos toegankelijk te maken.

De Stichting de Greb bestaat louter uit vrijwilligers die onbezoldigd, zonder enig winstbejag en onafhankelijk van derden hun werkzaamheden verrichten. De aanzienlijke kosten die de vele activiteiten meebrengen worden door de leden van de Stichting zelf gedragen en/of bekostigd uit incidentele donaties. Voor enkele renovatieprojecten - zoals de kazematten S-15 en S-17 alsmede een deel van de stoplijn - is enige vorm van subsidie gevraagd en gekregen. Bovendien werden deze projecten door incidentele sponsoren gesteund.

De Stichting is altijd heel verheugd donaties of projectmatige sponsoring te ontvangen. Hoewel de Stichting op geen enkele wijze beooogd afhankelijk te worden van sponsoring of donaties voor continuatie van de Stichting of haar activiteiten, bieden deze incidentele inkomsten regelmatig de mogelijkheid om ambitieuze projecten te realiseren, themadagen te organiseren of de webservice nog verder uit te breiden. Mocht u een donatie aan de Stichting willen doen, dan kan dat door contact op te nemen per e-mail. De Stichting neemt dan graag contact contact met u op om u nader te informeren.

Type organisatie

E-mailadres

info@grebbeberg.nl

Tags

Reageren