Stichting Landschap Noord-Holland

Landschap Noord-Holland is een onafhankelijke stichting. Ontstaan door een fusie in 2003 en uitgegroeid tot een doelgerichte en dynamische organisatie. Het Landschap behoudt en ontwikkelt natuur, landschap en cultuurhistorie in Noord-Holland. Dat doet zij in circa 85 eigen gebieden, 4.300 hectare groot. Daarnaast beheren ze gebieden voor derden zoals gemeentes, waterschappen en de provincie. Zij geven advies en doen onderzoek op het gebied van ecologie, landschap en natuur. Wij zijn specialisten op gebied van duurzaam natuur- en landschapsbeheer.

Ze kopen stukken land, beschermen natuur en unieke landschappen en laten mensen ervan genieten. Ze geven gemeentes en provincie advies over goed beheer. Ze voeren dat beheer ook uit, liefst samen met omwonenden. En verder met 150 gepassioneerde medewerkers en 6.000 vrijwilligers. Plus de steun van 41.000 Beschermers en 75 BedrijfsVrienden.

Type organisatie

Telefoonnummer

088 00 64 400

E-mailadres

info@landschapnoordholland.nl

Reageren