Stichting Menno van Coehoorn (Utrecht)

De Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De stichting werd opgericht in 1932 en zet zich sindsdien in voor het behoud van Nederlandse historische verdedigingswerken, zowel binnen onze landsgrenzen als daarbuiten. Naast het laten voortbestaan van de verdedigingswerken wil Stichting Menno van Coehoorn er ook voor zorgen dat het militair erfgoed van Nederland beter zichtbaar wordt, zowel in het fysieke als in het geestelijke landschap. Hiermee wil de stichting tevens een bijdrage leveren aan het begrip voor historie, kunst en cultuur.

Begunstigers van de stichting ontvangen vier keer per jaar het blad Saillant, kunnen deelnemen aan door de stichting georganiseerde activiteiten, kunnen publicaties bestellen en lenen bij het documentatiecentrum in Utrecht. De collectie van dit documentatiecentrum bestaat uit boeken, foto's, dia's, tekeningen, plattegronden en kaarten. Het centrum is voor iedereen toegankelijk. U wordt verzocht van tevoren een afspraak te maken.

Type organisatie

Telefoonnummer

030 231 22 30

E-mailadres

info@coehoorn.nl

Openingstijden

Maandag t/m zaterdag: 10.00 tot 14.30.
U wordt verzocht een afspraak te maken.

Tags

Reageren