Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam (MEGA)

De doelstelling, missie en werkwijze van de stichting MEGA:
"Verbreding van belangstelling voor en verdiepen van kennis over de militaire infrastructuur van Amsterdam door de eeuwen heen in het algemeen en de Stelling van Amsterdam in het bijzonder."
MEGA tracht de doelstellingen te verwezenlijken door:
 
  1. Het doen van historisch onderzoek en verzamelen van actuele informatie;
  2. Het verstrekken van voorlichting en het uitwisselen van gegevens, onder meer door middel van het organiseren van rondleidingen, excursies, tentoonstellingen en lezingen;
  3. Het uitgeven van publicaties in druk of op elektronische wijze om het militair erfgoed breed maatschappelijk onder de aandacht te brengen;
  4. Zo nodig het verwerven of beheren van roerende objecten om het behoud ervan te verzekeren.
De missie daarbij is om, middels de doelstelling, bij te dragen en te streven naar:
Een landschap waarin het militair erfgoed gevarieerd en extensief gebruikt wordt, op een wijze waarbij de authentieke kenmerken en de samenhang zodanig bewaard blijven dat de militair-historische betekenis zichtbaar blijft.

Telefoonnummer

0756-413460

E-mailadres

opafort@gmail.com

Reageren