Stichting Oude Hollandse Waterlinie

Stichting Oude Hollandse Waterlinie

Stichting Oude Hollandse Waterlinie (OHW) bundelt overheden, ondernemers en (vrijwilligers)organisaties die een raakvlak hebben met de Oude Hollandse Waterlinie.

De oude Hollandse waterlinie kwam in het leven in het Rampjaar 1672.

In 1672 werd het toenmalige Holland van alle kanten aangevallen, onder andere door Lodewijk de Veertiende, de Franse Zonnekoning. Door het gebied tussen Muiden aan de Zuiderzee tot Woudrichem in Noord-Brabant onder water te zetten werd de invasie gestopt. De Oude Hollandse Waterlinie was geboren en zou later met versterkte vestingsteden, diverse forten en kastelen worden uitgebouwd tot de meest succesvolle linie van Nederland.

Uniek watererfgoed

Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed, met zijn vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. Een erfgoed dat het waard is om bezocht, beleefd en beheerd te worden.

De Stichting Oude Hollandse Waterlinie is op 1 november 2017 opgericht. De Stichting wil bijdragen aan het behoud van het nationale erfgoed de Oude Hollandse Waterlinie. Zij wil in brede kring erkenning krijgen voor de historische en waterstaatkundige betekenis van de OHW en de relevante rol die de OHW in het heden kan spelen. dertien vestingsteden en waterliniegemeenten

Dertien vestingsteden

De Stichting OHW wordt gevormd door dertien vestingsteden en waterliniegemeenten, te weten Gouda, Nieuwkoop, De Ronde Venen,  Bodegraven-Reeuwijk, Woerden, Montfoort,  Krimpenerwaard, Molenwaard, Zederik, Leerdam, Vianen, Gorinchem en Woudrichem. Verder zijn vijf waterschappen lid: De Stichtse Rijnlanden, Amstel, Gooi en Vecht, Schieland en de Krimpenerwaard, Rivierenland en Rijnland.

De Stichting OHW wordt bestuurd door een bestuur waarin zeven leden zitten. Verder is er een Waterlinieberaad waarin de deelnemende vestingsteden en waterschappen plaats hebben; dit Waterlinieberaad kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

https://oudehollandsewaterlinie.nl/

Telefoonnummer

0348-447782

E-mailadres

https://oudehollandsewaterlinie.nl/contact/

Openingstijden

9.00 - 17.00 uur 

Reageren