Stichting WaterHeritage

Stichting WaterHeritage werkt samen met erfgoedspecialisten die de kansen van het watererfgoed voor de Nederlandse samenleving ziet. Vanuit deze motivatie willen wij onze expertise inzetten en samen met burgers en organisaties deze kansen aangrijpen. Concreet betekent dat: overzicht scheppen, erfgoed duiden, benutten en bruggen bouwen. Zo willen wij ervoor zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit van het watererfgoed wordt gewaardeerd, beleefd en benut.

Onze visie luidt: watererfgoed speelt een centrale rol in de leefomgeving van Nederland.

E-mailadres

info@waterheritage.nl

Reageren