Tijdschrift Vooys

Tijdschrift Vooys is een literair-wetenschappelijk tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt. Het tijdschrift gaat over literatuur en haar raakvlak met de Geesteswetenschappen. Het biedt een podium aan gevestigde wetenschappers én aanstormend talent. De redactie bestaat uit studenten van diverse opleidingen binnen de faculteit Geesteswetenschappen van de universiteiten van Nederland. Juist de samensmelting van verschillende disciplines maakt Vooys tot een uniek blad: Vooys is letterkunde in de breedste zin des woords.

Historie

Vooys heeft een rijk verleden. Het tijdschrift is opgericht in 1982 en sindsdien zijn er stukken gepubliceerd door, onder vele anderen, Rosi Braidotti, Wiljan van den Akker en Annie van den Oever. Auteurs als Frits van Oostrom, Ronald Giphart en Maaike Meijer zijn columnist bij Vooys geweest. Er zijn interviews geweest met onder meer Mieke Bal, Hafid Bouazza, Spinvis en Kees van Kooten.

Verkoop

Door haar diversiteit is Vooys al vele jaren in staat een breed publiek te bereiken. Vooys heeft een oplage van ca. 450 exemplaren. Hiervan gaat een groot gedeelte naar abonnees (een abonnement kost 18 euro per jaar). Een gedeelte daarvan wordt ook los verkocht in geselecteerde boekhandels in Nederland (voor 5,50 euro per stuk). Vooys is ook in te zien in Nederlandse en diverse buitenlandse universiteitsbibliotheken.

De redactie

In de afgelopen 35 jaar hebben meer dan honderd studenten Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht deel uitgemaakt van de redactie van Vooys. Samen maken zij zich sterk voor de verspreiding van de meest recente inzichten in de letteren. De redactie van Vooys bestaat momenteel uit Anne Sluijs (hoofdredacteur), Klaas la Roi (chef eindredactie), Alie Lassche (eindredacteur), Nathalie Muffels (eindredacteur), Niels Mulder (eindredacteur), Deborah van Steen (eindredacteur), Pepijn de Groot (eindredacteur/beeldredacteur), Noortje Maranus (chef PR/redactiesecretaris), Merel Donia (PR-redacteur), Naomi van Manen (PR-redacteur), Alies Vaartjes (PR-redacteur/webmaster), Carmen Verhoeven (penningmeester) en Laura de Bruijn (abonneeservice). 

Bezoek voor meer informatie vooral eens onze website: http://tijdschriftvooys.nl/huidig-nummer/ 

E-mailadres

redactie@tijdschriftvooys.nl

Tags

Reageren