Toerisme Provincie Antwerpen

Toerisme Provincie Antwerpen is opdrachthouder voor het provinciaal toerismebeleid en vormt een stuwende kracht voor de ontwikkeling van het toerisme in de provincie  Antwerpen. Zij wil vanuit een brede en erkende expertise het toeristisch aanbod marktgericht helpen versterken en promoten. Om dit te bereiken gaat TPA partnerships aan met het bedrijfsleven, verenigingen, steden en gemeenten en andere overheden en onderneemt zij aanvullend ook eigen acties. Haar opdracht is bovenlokaal en provinciebreed maar bestemmingsgericht is zij toegespitst op de regio’s Antwerpse Kempen en Scheldeland.”

 

Type organisatie

Telefoonnummer

+32 3 240 63 73

E-mailadres

secretariaat@tpa.be

Reageren