Vlaamse Beiaard Vereniging

De Vlaamse Beiaardvereniging heeft tot doel de beiaardkunst in het algemeen en de Vlaamse beiaardkunst in het bijzonder te promoten. Zij legt een band tussen beiaardiers, student-beiaardiers en alle mogelijke instanties en personen die ijveren voor de beiaardkunst.

Concreet zet zij zich ondermeer in voor:

- de promotie van beiaardconcerten, o.a. via een concertkalender
- de dag van de beiaard, die jaarlijks doorgaat op de derde zondag van juni
- de uitgave van een driemaandelijks tijdschrift
- de uitgave en promotie van nieuwe beiaardmuziek
- de uitgave van een reeks CD's
- de bescherming van het beiaard- en klokkenpatrimonium
- verdediging van het statuut voor de beiaardier
- een actieve vertegenwoordiging in de Beiaard Wereldfederatie

E-mailadres

vbv@beiaard.org

Reageren