Cultuur-, erfgoed- of geschiedenisinstelling

Louis Couperus Genootschap

Interieur van een kasteel

Nederlandse Kastelenstichting

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Nederlands Volksbuurtmuseum

Museum De Lakenhal

Museum De Lakenhal

Midden-Kennemerland

Stichting Felix Meritis

Het Cuypersgenootschap ontstond door de bedreiging van Cuypers' uitmonstering in de Servaaskerk van Maastricht, waarvan de preekstoel een van de topstukken vormde. Foto Wies van Leeuwen 1984.

Het Cuypersgenootschap

Prentenkabinet van der Linden Beverwijk

Pagina's