Albert Alberts

Albert Alberts werd op 23 augustus 1911 in Haarlem geboren. Op zijn zesde verhuisde hij naar Apeldoorn. Na het volgen van middelbare onderwijs ging hij Indologie studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar hij Leo Vroman, Kees Stip en Anton Koolhaas leerde kennen. Na het behalen van zijn doctoraal examen in 1936, startte hij een promotieonderzoek en werkte tot halverwege 1939 op het Franse ministerie van koloniën in Parijs als ambtenaar. Alberts promoveerde op 22 september 1939 op het proefschrift ‘Baud en Thorbecke, 1847-1851.’

Nederlands-Indië
Alberts vertrok nog diezelfde maand naar Nederlands-Indië. Hij ging werken bij het binnenlands bestuur van Java, als adjunct-controleur op het eiland Madoera. Van november 1939 tot maart 1942 vervulde hij deze taak. Daarna interneerden de Japanners hem op Java, tot aan september 1945. Vervolgens keerde Alberts – met verlof – richting Nederland.

Politiek
In Nederland werkte hij enige poos op de afdeling Politieke Zaken van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, maar hij nam ontslag bij de Indische bestuursdienst, vanwege een afwijkende mening ten opzichte van het regeringsbeleid ten aanzien van Indonesië. Vervolgens werkte Alberts als directiesecretaris bij het Amsterdamse Kina-bureau. In 1953 werd hij politiek redacteur bij
De Groene Amsterdammer. Hier bleef hij werken tot aan 1966, met een kleine onderbreking in 1959-1960, toen hij voor de Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen (Sticusa) ging werken. Tot aan zijn pensioen in 1976 werkte hij als ambtenaar bij het Ministerie van buitenlandse Zaken. Ook is Alberts redacteur geweest bij het tijdschrift Hollands Diep.

In 1951 trouwde Alberts met Fientje Bijboom. Sinds 1968 woonde het echtpaar in Blaricum.

Schrijverschap
Al voor Alberts’ pensionering, publiceerde Alberts; essays, verhalenbundels, romans en fotoboeken. Hij debuteerde in 1952 met de roman De eilanden. Na zijn pensionering publiceerde Alberts bijna jaarlijks een boek, dat uitgegeven werd door Uitgeverij G.A. van Oorschot. In 1992 schreef Alberts het Boekenweekgeschenk, getiteld Twee jaargetijden minder. Hij ontving voor zijn beschouwend proza in 1995 de P.C. Hooft-prijs.

Alberts overleed op 16 december 1995. In 2005 verscheen zijn verzameld werk in drie delen. Op 16 december 2015 zal er bij Uitgeverij G.A. van Oorschot een biografie worden uitgebracht over Alberts, geschreven door Graa Boomsma.

 H

Bijnaam / pseudoniem:
A. Alberts
Functie / titel:
schrijver, politicus, journalist
Geboorte- en sterfdatum:
23 augustus 1911 / 16 december 1995
Plaats geboorte:
Haarlem
Plaats sterven:
Amsterdam
Sekse:
Man
Woonplaatsen:
Haarlem, Apeldoorn, Mandoera, Java, Blaricum, Amsterdam

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0