Cornelis Sebille Roos

Als president-commissaris van Felix Meritis en directeur van het departement van Tekenkunde was Cornelis Sebille Roos (1754-1820) niet onomstreden. De meningen over hem lopen uiteen. Volgens kunsthistorici was hij een inspirerende kunsthandelaar met vooruitziende blik, maar tijdgenoten zagen hem als niets meer dan een omhooggevallen koopman.

Cornelis Sebille Roos was een rijke kunstkoper en –makelaar. Hij schilderde en tekende, verzamelde en verhandelde kunst en stimuleerde andere kunstenaars hetzelfde te doen. Hij bezat een tuin met opstal in de Plantage en woonde in het linkerdeel van het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal, waar hij een kunsthandel begon. Later verhuisde hij naar het Huis met de Hoofden aan de Keizersgracht.

Omstreden inwijding

Als president-commissaris van Felix Meritis legde Roos de eerste steen van het nieuwe gebouw aan de Keizersgracht. In het boek over de Maatschappij Felix Meritis, dat Roos in 1800 publiceerde, spreekt hij vol lof over het gebouw en zwijgt hij over interne onenigheid die was ontstaan bij de beoordeling van de prijsvraaginzendingen. Uiteindelijk won het ontwerp van Jacob Otten Husly, maar uit archiefstukken en pamfletten blijkt dat er grote meningsverschillen waren tussen de leden. Deze werden in het openbaar uitgevochten, wat Roos’ reputatie geen goed deed.

Trots

Desondanks was Roos trots op ‘zijn’ gebouw, zoals hij ook trots was op zijn land. Dat hij patriotse gevoelens koesterde liet hij zien via een prentenreeks met allegorieën op de Verlichting, de rechten van de mens, het bondgenootschap met Frankrijk en een gravure van het feest op de Dam ter ere van dit bondgenootschap. Hij was een voorstander van Hendrik Hooft, de Amsterdamse burgemeester die bij de machtswisseling in 1787 als patriot het veld had moeten ruimen voor de oranje stadhouder Willem V.

Nationaal belang

In 1799 werd Roos benoemd tot eerste directeur van de Nationale Kunstgalerij in Huis ten Bosch. Zijn verzamelbeleid is van grote betekenis geweest voor de nationale kunstcollectie: de schilderijencollectie van de Nationale Kunstgalerij vormde de basis voor het latere Rijksmuseum in Amsterdam. Cornelis Sebille Roos heeft op deze manier een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van twee Amsterdamse culturele instellingen.

Functie / titel:
Kunstmakelaar
Plaats sterven:
Amsterdam
Sekse:
Man
Woonplaatsen:
Amsterdam

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0